Valokuituun perustuva seuranta ja sen toimintaperiaate



 

Optical Strand

 

OSMOSin asiantuntemus perustuu sen ainutlaatuiseen teknologiaan – valokuituantureihin. Asennettuna tarkasteltavaan kohteeseen sillä on ainutlaatuinen kyky kerätä tietoa mikrometrin (0,001 mm:n) tarkkuudella. Menetelmä perustuu valon mittaamiseen. Käyttämällä valoa tiedon keräämiseen ja siirtämiseen säilyy signaali muuttumattomana pitkiäkin kaapeleita käytettäessä.  Lisäksi sähkömagneettiset häiriötekijät eivät vaikuta antureiden luotettavuuteen. Näin sekä rakenteen staattisten että dynaamisten jännitystilojen muutosten seuranta mahdollistuu.

OSMOS Software environment