Rakennukset

Rakennukset


Kaikki rakennukset ovat alttiina rakennevaurioita aiheuttaville tekijöille – ikääntymiselle, normien vastaisesta rakentamisesta seuraavalle heikentymiselle tai puutteellisen huollon aiheuttamille vaurioille, saneerauksen tai lähialueen rakennustöiden aiheuttamille vaurioille jne.

OSMOS valokuitumonitorointi auttaa omaisuuden hallinnoinnin optimoinnissa, vahinkojen estämisessä ja riitatilanteessa.

  • Rakennuksen kokonaisvakauden diagnosointi
  • Paikallisten ja lähialueiden rakenteiden seuranta
  • Ilmaston ja seismisten vaikutusten seuranta
  • Perustusten seuranta

Onnettomuuksien jälkien seuranta – tulipalot, vesivahingot