Teollisuuden rakenteet

Teollisuuden rakenteet


Hallirakennukset, padot, säiliöt ja siirrettävät nostokurjet

 

Teollisuuden rakenteiden toimivuus on elintärkeää jotta käyttökatkoksilta vältytään. Toiminta voi kuitenkin vaarantua mm. epätasaisten painumien seurauksena, teräksen tai hitsaussaumojen heikon laadun takia tai ylikuormituksen takia. 

OSMOS-valokuituantureiden avulla on mahdollista arvioiden teollisten rakenteiden todellista kapasiteettia.

  • Mekaanisen käyttäytymisen seuranta
  • Sillan vakauden tutkiminen ja validointi
  • Metallin väsymisen seuranta
  • Koekuormitukset